Skontaktuj się z nami! | Masz pytania? Zadzwoń: +48 501 538 302

1. Postanowienia Ogólne i Dostawa

Sklep internetowy Anwoza, dostępny pod adresem www.anwoza.pl prowadzony jest przez działalność gospodarczą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANWOZA WŁODZIMIERZ ZAKRZEWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem UL. AKACJOWA 14 05-320 MROZY.

1.1. Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy – o ile nie są one pokrywane przez nas – lub w przypadku wybrania formy płatności „ za pobraniem” wysłane zostaną zgodnie z podanym czasem realizacji.

1.2. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. Dane osobowe

2.1. Informujemy , że:
– Administratorem danych osobowych jest firma FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANWOZA WŁODZIMIERZ ZAKRZEWSKI UL. AKACJOWA 14 05-320 MROZY
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r.,
– odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,
– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zlecenia/ umowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
– posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
– posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

2.2. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
1. Imię i nazwisko,
2. Adres poczty elektronicznej,
3. Adres zamieszkania,
4. Adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
5. Telefon kontaktowy,
6. Numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2.3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

2.4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem oraz zgodnie z poszanowaniem praw autorskich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. PŁATNOŚCI

3.1. Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem i szybki przelew internetowy Przelewy24. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

3.2. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży – towar pozostaje naszą własnością.

3.3. Koszty wysyłki pokrywa kupujący, o ile nie są one pokrywane przez nas.

4. Termin realizacji

4.1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych.

4.2. Początek terminu dostawy produktu do klienta liczy się od dnia zaksięgowania się płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku płatności za pobraniem – w momencie wpływu zamówienia.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zakupionych produktów w firmie Anwoza

5.1. W przypadku nabycia produktów w sklepie Anwoza mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

5.2. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie towaru. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANWOZA WŁODZIMIERZ ZAKRZEWSKI UL. AKACJOWA 14 05-320 MROZY, email: anwoza@wp.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu dołączonego do paczki lub emaila). Mogą Państwo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

5.3 W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

5.4 Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie formularza i przesłać na poniższy adres: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANWOZA WŁODZIMIERZ ZAKRZEWSKI UL. AKACJOWA 14 05-320 MROZY e-mail: anwoza@wp.pl

6. Zwroty płatności

6.1 Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

7.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

7.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem anwoza.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn.zm.).

8. Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres anowza@wp.pl

8.2 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.3 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
– uszkodzenie spowodowane nie przez firmę Anwoza oraz firmy kurierskie, a przez osobę użytkującą np. oberwanie/połamanie napisu.
– uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem,
– Literówki w napisach – posługujemy się formą pisowni wysłanej przez Państwa
– Drobne mankamenty w materiale typu drzazgi, różnice kolorystyczne
– pracujemy na materiale, jakim jest drewno.

9. Obsługa klienta

9.1 W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami: telefonicznie: +48 501 538 302 w godzinach 8:00 – 19:00 lub napisz na adres e-mail: anwoza@wp.pl

10. Pozostałe informacje

10.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.anwoza.pl

10.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować poprzez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej. Mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres.

10.3 Dane identyfikujące:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANWOZA
WŁODZIMIERZ ZAKRZEWSKI
UL. AKACJOWA 14,
05-320 MROZY

Close

Cart

Brak produktów w koszyku.